Đăng nhập

Đừng nghĩ rằng bạn đang cô đơn bởi vì có ai đó đang sẵn sàng giơ tay cho bạn nắm. Hãy cùng chia sẻ để vơi đi nỗi buồn và tận hưởng trọn vẹn niềm vui trong cuộc sống này bạn nhé!
You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

 1. admin
  • Admin

  avatar
  Nam posts : 104
  thanked : 0
  Join date : 21/08/2009
  Age : 28
  Đến từ : ca mau

  1
  Hướng dẫn làm Thông Điệp Yêu Thương ver.punBB on Fri Oct 05, 2012 9:15 pm

  Version cho nó Hot thôi chứ mình chế lại từ các bản trước
  Vào vấn đề luôn nhé  Thông tin về sản phẩm.
  - Đc viết bởi Việt K - C3zone.
  - Fix lỗi và phát triển thêm bởi ܓܨܓMxTrường, thanggtnSuper Ròm™ - [You must be registered and logged in to see this link.]


  Bonus:
  - Không chuyển trang
  - Đẹp
  - Dùng Emoticon vaf Ẩn Emoticon trực tiếp.

  Hướng dẫn:

  <blockquote>
  Vào widget: Đưa cái News_ lên đầu tiên nhé </blockquote>

  Style 1
  - Demo:

  [You must be registered and logged in to see this link.]

  Bước 1. Vào ACP >> Display >> Portal >> Thay toàn bộ Mod_News bằng :
  Code:
  <div class="boxFMvi main">
        <img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/tdyt10.png">
  <p style="margin-top:-40px">
  <table
   cellpadding="0" cellspacing="0" style="height:40px; background:
  url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/untitl17.png)"
  width="848px">
  <tbody><tr>
  <td width="177" valign="middle"></td>
  <td
   width="500" valign="middle"><marquee behavior="scroll"
  onMouseOver="this.stop()" onMouseOut="this.start()" scrollamount="1"
  scrolldelay="20" direction="left" truespeed="truespeed">

  <!--
   BEGIN post_row --><span
  onmouseover="show_tooltip(this,this.getElementsByTagName('div')[0].innerHTML,'Thông
   Báo');"
      onmouseout="hidetip();" style="color:#2F2F2F;
  font-size:11px"><b><span class="gensmall" style="font-size:
  9pt"  ><b>{post_row.POSTER}</b></span> </b>
  <span style="font-size: 9pt">nhắn với</span> <span
  style="color:#FF009A;font-weight:bold;font-size:
  9pt">{post_row.TITLE}</span><div style="display: none;">
  gửi vào lúc {post_row.TIME} ...</div></span>: <span
  class="lovemes" style="font-size: 9pt"><font
  color="blue">{post_row.TEXT}</font></span><span
  style="padding: 0px 40px"></span></span><!-- END
  post_row -->
  </marquee>
  </td>
  <td width="171">

   
   <span  onmouseover="show_tooltip(this, 'Bấm vào đây để gửi thông
  điệp', 'Thông báo');" onMouseOut="hidetip();" class='thongbao'
  style="cursor: pointer;">
   
            <span style="margin-top:-2px;"><b>Gửi thông điệp ♥</b></span></span>
   
    <div style="display:none">
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id='noidungne' style='padding:10px; overflow:hidden;'>
      <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
          <tr>
              <td class="starsTitle" height="25">
   
              <span class="genmed module-title"><center>Bạn
  phải đăng nhập để gửi Thông điệp</center></span>
              </td>
          </tr>
          <tr>
              <td>
                  <form action="/login" method="post">
                      <table align="center" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3">
                          <tr>
                              <td align="center" width="50%">
                                  <span class="gen">Tài khoản:</span>
                              </td>
                              <td align="center" width="50%">
                                  <span class="gen">Mật khẩu:</span>
                              </td>
                          </tr>
                          <tr>
                              <td align="center" style="position:relative;padding-right:5px;">
                                  <input type="text" name="username" value="" size="20" maxlength="40" style="width:100%;"
                                  />
                              </td>
                              <td align="center" style="position:relative;padding-right:5px;">
                                  <input type="password" name="password" size="20" maxlength="32" style="width:100%;">
                              </td>
                          </tr>
                          <tr align="center">
                              <td colspan="2">
                                  <span class="gen">Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập:
                                      <input type="checkbox" name="autologin"
                                      checked="checked">
                                  </span>
                              </td>
                          </tr>
                          <tr align="center">
                            <td colspan="2"><br />
                                  <input class="mainoption" type="submit" name="login" value="Đăng Nhập">
                              </td>
                          </tr>
                          <tr align="center">
                              <td colspan="2">
                                  <span class="gensmall">
   
                                    <a class="gensmall"
  href="/profile?mode=sendpassword" rel="nofollow">:: Quên mật
  khẩu</a>
                                  </span>
                              </td>
                          </tr>
                      </table>
                  </form>
              </td>
          </tr>
      </table>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <div id='noidungne' style='padding:10px; overflow:hidden;'>
            <form action="/post" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0);"
  enctype="multipart/form-data">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
          <tbody>
              <tr>
                  <td width="12%" nowrap="nowrap">
                      <span class="gen">
                          <b>Gửi đến :</b>
                      </span>
                  </td>
                  <td width="88%">
                      <table cellspacing="0" cellpadding="0">
                          <tbody>
                              <tr>
                                  <td width="60%">
                                      <input class="post gen" style="width:200px; display:inline" type="text"
   
                                    name="subject" value="Tất cả thành
  viên" onblur="if(this.value=='') this.value='Tất cả thành viên';"
                                      onfocus="if(this.value=='Tất cả thành viên') this.value='';" size="45" maxlength="40"
                                      tabindex="2" title="" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}">
                                  </td>
                               
   
                                  <td width="40%"><a
  onMouseOver="_tooltip(this, 'Chèn emoticon vào thông điệp, 'Thông
  báo');" onMouseOut="hidetip();" id="emoclik" style="font-size:10px"
  href="#emo"><b>Emoticon</b></a><a
  onMouseOver="show_tooltip(this, 'Chèn emoticon vào thông điệp, 'Thông
  báo');" onMouseOut="hidetip();" id="emoclik2"
  style="font-size:10px;display:none;" href="#emo"><b>Ẩn
  Emo</b></a></td>
                                   
                                  <td align="right" width="40">
   
                                    <input
  onClick="set_solved(this.form.elements['subject'],'» '), dongtimo()"
  class="mainoption" style="float:right" type="submit" name="post"
  value="Gửi ..." tabindex="6" accesskey="s" />
                                  </td>
                                 
                              </tr>
                               
                              <tr>
                    <td></td>
                   
                  </tr> 
                               
                               
                               
                          </tbody>
                      </table>
                  </td>
              </tr>
              <tr>
   
              <td nowrap="nowrap" valign="top"><p
  style="padding: 2px;"></p><span class="gen"><b>Lời
  nhắn :</b></span><br></td><br />
       
            <td valign="top"><p style="padding:
  2px;"></p><textarea id="c3z_lovemess" class="gen"
  style="width: 100%; height: 100px; display: inline;"
  onClick="storeCaret(this)" onKeyUp="storeCaret(this)" name="message"
  rows="1" cols="35" tabindex="3" onSelect="storeCaret(this)"
  wrap="virtual"></textarea></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td></td>
                    </tr>
              <tr>
                  <td id="security"></td>
    <td><div id="xong" style="width: 100%; height: auto; margin-top: 6px; display: block;"> </div>
                </td>
              </tr>
          </tbody>
      </table>
      <b>
          <input type="hidden" name="lt" value="0">
          <input type="hidden" name="mode" value="newtopic">
          <input type="hidden" name="f" value="18">
      </b>
  </form>
            </div>
       
            <!-- END switch_user_logged_in -->
   
  </td>
  </tr>
        </tbody></table></p>
   
  <style type="text/css">
  @charset "utf-8";
  .lovemes table, .lovemes div, .lovemes hr, .lovemes br, .lovemes embed{display:none!important}
  .lovemes {font-weight:bold; font-size:11px}
  .lovemes img {vertical-align: middle; max-height:30px}
  </style>
            <script>
            jQuery("#emoclik").click(function(){
      jQuery(this).hide();
      jQuery("#emoclik2").show();
      jQuery("#c3z_lovemess").animate({
      height:"-=50"
      },2000);
      jQuery.ajax({
      type:"POST",
      url:"/h23-",
      success:function(emo){
      jQuery("#xong").html(emo).show("slow");}
      });
  });
  jQuery("#emoclik2").click(function(){
      jQuery(this).hide();
      jQuery("#emoclik").show();
      jQuery("#c3z_lovemess").animate({
      height:"+=50"
      },2000);
      jQuery.ajax({
      type:"POST",
      url:"/h23-",
      success:function(emo){
      jQuery("#xong").html(emo).hide("slow");}
      });
  });
            </script>
            <script>
              function dongtimo()
  {var t=setTimeout("reloadgiumcon()",500);}
  function reloadgiumcon()
  {window.location.replace("http://9xstudio.biz")}
            jQuery(document).ready(function () {
          jQuery(".thongbao").colorbox({
              width: "52%",
              innerHeight: "175px",
              title: 'Gửi Thông Điệp Yêu Thương',
              inline: true,
              href: "#noidungne",
              onOpen: function () {
                  jQuery("#security").load("/post?f=18&mode=newtopic input[name^=auth]");
              }

          });});
             
        </script>
    </div>
  <style type="text/css">
  @charset "utf-8";
  .lovemes table, .lovemes div, .lovemes hr, .lovemes br, .lovemes embed{display:none!important}
  .lovemes {font-weight:bold; font-size:11px}
  .lovemes img {vertical-align: middle; max-height:30px}
  #colorbox,#cboxOverlay,#cboxWrapper{position:absolute;top:0;left:0;z-index: 999;overflow:hidden;}
  #cboxOverlay{position:fixed;width:100%;height:100%;background:url(http://a.imageshack.us/img155/3050/47551978.jpg);}#cboxMiddleLeft,#cboxBottomLeft{clear:left;}#cboxContent{position:relative;background:#fff;overflow:visible;}#cboxLoadedContent{overflow:auto;margin-bottom:5px;}#cboxTitle{position:absolute;bottom:-25px;left:0;text-align:center;width:100%;font-weight:700;color:#7C7C7C;margin:0;}#cboxLoadingOverlay,#cboxLoadingGraphic{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;}#cboxPrevious,#cboxNext,#cboxClose,#cboxSlideshow{cursor:pointer;position:absolute;bottom:-29px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro26.png)
   no-repeat 0
  0;width:23px;height:23px;text-indent:-9999px;}.cboxPhoto{float:left;border:0;display:block;margin:auto;}.cboxIframe{width:100%;height:100%;display:block;border:0;}#cboxTopLeft{width:14px;height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro27.png)
   no-repeat 0
  0;}#cboxTopCenter{height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/border23.png)
   repeat-x top
  left;}#cboxTopRight{width:14px;height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro28.png)
   no-repeat -36px
  0;}#cboxBottomLeft{width:14px;height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro29.png)
   no-repeat 0
  -32px;}#cboxBottomCenter{height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/border24.png)
   repeat-x bottom
  left;}#cboxBottomRight{width:14px;height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png)
   no-repeat -36px
  -32px;}#cboxMiddleLeft{width:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png)
   repeat-y -175px
  0;}#cboxMiddleRight{width:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png)
   repeat-y -211px
  0;}#cboxLoadingOverlay{background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/loadin10.png)
   no-repeat center
  center;}#cboxLoadingGraphic{background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/loadin12.gif)
   no-repeat center
  center;}#cboxCurrent{position:absolute;bottom:-25px;left:58px;font-weight:700;color:#7C7C7C;}#cboxPrevious{left:0;background-position:-51px
   -25px;}#cboxPrevious.hover{background-position:-51px
  0;}#cboxNext{left:27px;background-position:-75px
  -25px;}#cboxNext.hover{background-position:-75px
  0;}#cboxClose{right:0;background-position:-100px
  -25px;}#cboxClose.hover{background-position:-100px 0;}.cboxSlideshow_on
  #cboxSlideshow{background-position:-125px
  0;right:27px;}.cboxSlideshow_on
  #cboxSlideshow.hover{background-position:-150px 0;}.cboxSlideshow_off
  #cboxSlideshow{background-position:-150px
  -25px;right:27px;}.cboxSlideshow_off
  #cboxSlideshow.hover{background-position:-125px 0;}
   </style>   
  <script src="http://www.jacklmoore.com/colorbox/colorbox/jquery.colorbox.js"></script>
   
  <div id="left" class="boxfmvi main">
    <div class="main-head">
        <div class="page-title">
          <h2>Tình hình diễn đàn</h2>
        </div>
    </div>
    <div class="main-content">
            <!-- </td>
  Style 2
  - Demo:
  + Online: [You must be registered and logged in to see this link.]
  + Images:
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  Hướng dẫn

  Bước 1. Vào ACP >> Display >> Portal >> Thay toàn bộ Mod_News bằng :
  Code:
  [/b]<div class="boxFMvi main">
       
  <div
  style="background:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/love_m10.png)
   no-repeat;height:80px;position:relative;"><marquee
  behavior="scroll" onMouseOver="this.stop()" onMouseOut="this.start()"
  scrollamount="1" scrolldelay="15" direction="left" truespeed="truespeed"
   style="width: 636px;float: left;position: absolute;top: 17px;left:
  20px;"><!-- BEGIN post_row --><span
  onmouseover="show_tooltip(this,this.getElementsByTagName('div')[0].innerHTML,'Thông
   Báo');"
      onmouseout="hidetip();" style="color:#2F2F2F;
  font-size:11px"><b><span class="gensmall" style="font-size:
  9pt"  ><b>{post_row.POSTER}</b></span> </b>
  <span style="font-size: 9pt">nhắn với</span> <span
  style="color:#FF009A;font-weight:bold;font-size:
  9pt">{post_row.TITLE}</span><div style="display: none;">
  gửi vào lúc {post_row.TIME} ...</div></span>: <span
  class="lovemes" style="font-size: 9pt"><font
  color="blue">{post_row.TEXT}</font></span><span
  style="padding: 0px 40px"></span></span><!-- END
  post_row --></marquee>
  <span 
  onmouseover="show_tooltip(this, 'Bấm vào đây để gửi thông điệp', 'Thông
  báo');" onMouseOut="hidetip();" class='thongbao' style="cursor:
  pointer;">
  <img
  src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/msvta10.png"
  style="float:left;position:absolute;bottom:0px;left:0px;border:0"
  ></span>
  </div>
  </div>
    <div style="display:none">
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id='noidungne' style='padding:10px; overflow:hidden;'>
      <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
          <tr>
              <td class="starsTitle" height="25">
   
              <span class="genmed module-title"><center>Bạn
  phải đăng nhập để gửi Thông điệp</center></span>
              </td>
          </tr>
          <tr>
              <td>
                  <form action="/login" method="post">
                      <table align="center" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3">
                          <tr>
                              <td align="center" width="50%">
                                  <span class="gen">Tài khoản:</span>
                              </td>
                              <td align="center" width="50%">
                                  <span class="gen">Mật khẩu:</span>
                              </td>
                          </tr>
                          <tr>
                              <td align="center" style="position:relative;padding-right:5px;">
                                  <input type="text" name="username" value="" size="20" maxlength="40" style="width:100%;"
                                  />
                              </td>
                              <td align="center" style="position:relative;padding-right:5px;">
                                  <input type="password" name="password" size="20" maxlength="32" style="width:100%;">
                              </td>
                          </tr>
                          <tr align="center">
                              <td colspan="2">
                                  <span class="gen">Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập:
                                      <input type="checkbox" name="autologin"
                                      checked="checked">
                                  </span>
                              </td>
                          </tr>
                          <tr align="center">
                            <td colspan="2"><br />
                                  <input class="mainoption" type="submit" name="login" value="Đăng Nhập">
                              </td>
                          </tr>
                          <tr align="center">
                              <td colspan="2">
                                  <span class="gensmall">
   
                                    <a class="gensmall"
  href="/profile?mode=sendpassword" rel="nofollow">:: Quên mật
  khẩu</a>
                                  </span>
                              </td>
                          </tr>
                      </table>
                  </form>
              </td>
          </tr>
      </table>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <div id='noidungne' style='padding:10px; overflow:hidden;'>
            <form action="/post" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0);"
  enctype="multipart/form-data">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
          <tbody>
              <tr>
                  <td width="12%" nowrap="nowrap">
                      <span class="gen">
                          <b>Gửi đến :</b>
                      </span>
                  </td>
                  <td width="88%">
                      <table cellspacing="0" cellpadding="0">
                          <tbody>
                              <tr>
                                  <td width="60%">
                                      <input class="post gen" style="width:200px; display:inline" type="text"
   
                                    name="subject" value="Tất cả thành
  viên" onblur="if(this.value=='') this.value='Tất cả thành viên';"
                                      onfocus="if(this.value=='Tất cả thành viên') this.value='';" size="45" maxlength="40"
                                      tabindex="2" title="" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}">
                                  </td>
                               
   
                                  <td width="40%"><a
  onMouseOver="_tooltip(this, 'Chèn emoticon vào thông điệp, 'Thông
  báo');" onMouseOut="hidetip();" id="emoclik" style="font-size:10px"
  href="#emo"><b>Emoticon</b></a><a
  onMouseOver="show_tooltip(this, 'Chèn emoticon vào thông điệp, 'Thông
  báo');" onMouseOut="hidetip();" id="emoclik2"
  style="font-size:10px;display:none;" href="#emo"><b>Ẩn
  Emo</b></a></td>
                                   
                                  <td align="right" width="40">
   
                                    <input
  onClick="set_solved(this.form.elements['subject'],'» '), dongtimo()"
  class="mainoption" style="float:right" type="submit" name="post"
  value="Gửi ..." tabindex="6" accesskey="s" />
                                  </td>
                                 
                              </tr>
                               
                              <tr>
                    <td></td>
                   
                  </tr> 
                               
                               
                               
                          </tbody>
                      </table>
                  </td>
              </tr>
              <tr>
   
              <td nowrap="nowrap" valign="top"><p
  style="padding: 2px;"></p><span class="gen"><b>Lời
  nhắn :</b></span><br></td><br />
       
            <td valign="top"><p style="padding:
  2px;"></p><textarea id="c3z_lovemess" class="gen"
  style="width: 100%; height: 100px; display: inline;"
  onClick="storeCaret(this)" onKeyUp="storeCaret(this)" name="message"
  rows="1" cols="35" tabindex="3" onSelect="storeCaret(this)"
  wrap="virtual"></textarea></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td></td>
                    </tr>
              <tr>
                  <td id="security"></td>
    <td><div id="xong" style="width: 100%; height: auto; margin-top: 6px; display: block;"> </div>
                </td>
              </tr>
          </tbody>
      </table>
      <b>
          <input type="hidden" name="lt" value="0">
          <input type="hidden" name="mode" value="newtopic">
          <input type="hidden" name="f" value="18">
      </b>
  </form>
            </div>
       
            <!-- END switch_user_logged_in -->
   
  <style type="text/css">
  @charset "utf-8";
  .lovemes table, .lovemes div, .lovemes hr, .lovemes br, .lovemes embed{display:none!important}
  .lovemes {font-weight:bold; font-size:11px}
  .lovemes img {vertical-align: middle; max-height:30px}
  </style>
            <script>
            jQuery("#emoclik").click(function(){
      jQuery(this).hide();
      jQuery("#emoclik2").show();
      jQuery("#c3z_lovemess").animate({
      height:"-=50"
      },2000);
      jQuery.ajax({
      type:"POST",
      url:"/h23-",
      success:function(emo){
      jQuery("#xong").html(emo).show("slow");}
      });
  });
  jQuery("#emoclik2").click(function(){
      jQuery(this).hide();
      jQuery("#emoclik").show();
      jQuery("#c3z_lovemess").animate({
      height:"+=50"
      },2000);
      jQuery.ajax({
      type:"POST",
      url:"/h23-",
      success:function(emo){
      jQuery("#xong").html(emo).hide("slow");}
      });
  });
            </script>
            <script>
              function dongtimo()
  {var t=setTimeout("reloadgiumcon()",500);}
  function reloadgiumcon()
  {window.location.replace("http://9xstudio.biz")}
            jQuery(document).ready(function () {
          jQuery(".thongbao").colorbox({
              width: "52%",
              innerHeight: "175px",
              title: 'Gửi Thông Điệp Yêu Thương',
              inline: true,
              href: "#noidungne",
              onOpen: function () {
                  jQuery("#security").load("/post?f=18&mode=newtopic input[name^=auth]");
              }

          });});
             
        </script>
   
  <style type="text/css">
  @charset "utf-8";
  .lovemes table, .lovemes div, .lovemes hr, .lovemes br, .lovemes embed{display:none!important}
  .lovemes {font-weight:bold; font-size:11px}
  .lovemes img {vertical-align: middle; max-height:30px}
  #colorbox,#cboxOverlay,#cboxWrapper{position:absolute;top:0;left:0;z-index: 999;overflow:hidden;}
  #cboxOverlay{position:fixed;width:100%;height:100%;background:url(http://a.imageshack.us/img155/3050/47551978.jpg);}#cboxMiddleLeft,#cboxBottomLeft{clear:left;}#cboxContent{position:relative;background:#fff;overflow:visible;}#cboxLoadedContent{overflow:auto;margin-bottom:5px;}#cboxTitle{position:absolute;bottom:-25px;left:0;text-align:center;width:100%;font-weight:700;color:#7C7C7C;margin:0;}#cboxLoadingOverlay,#cboxLoadingGraphic{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;}#cboxPrevious,#cboxNext,#cboxClose,#cboxSlideshow{cursor:pointer;position:absolute;bottom:-29px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro26.png)
   no-repeat 0
  0;width:23px;height:23px;text-indent:-9999px;}.cboxPhoto{float:left;border:0;display:block;margin:auto;}.cboxIframe{width:100%;height:100%;display:block;border:0;}#cboxTopLeft{width:14px;height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro27.png)
   no-repeat 0
  0;}#cboxTopCenter{height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/border23.png)
   repeat-x top
  left;}#cboxTopRight{width:14px;height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro28.png)
   no-repeat -36px
  0;}#cboxBottomLeft{width:14px;height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro29.png)
   no-repeat 0
  -32px;}#cboxBottomCenter{height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/border24.png)
   repeat-x bottom
  left;}#cboxBottomRight{width:14px;height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png)
   no-repeat -36px
  -32px;}#cboxMiddleLeft{width:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png)
   repeat-y -175px
  0;}#cboxMiddleRight{width:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png)
   repeat-y -211px
  0;}#cboxLoadingOverlay{background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/loadin10.png)
   no-repeat center
  center;}#cboxLoadingGraphic{background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/loadin12.gif)
   no-repeat center
  center;}#cboxCurrent{position:absolute;bottom:-25px;left:58px;font-weight:700;color:#7C7C7C;}#cboxPrevious{left:0;background-position:-51px
   -25px;}#cboxPrevious.hover{background-position:-51px
  0;}#cboxNext{left:27px;background-position:-75px
  -25px;}#cboxNext.hover{background-position:-75px
  0;}#cboxClose{right:0;background-position:-100px
  -25px;}#cboxClose.hover{background-position:-100px 0;}.cboxSlideshow_on
  #cboxSlideshow{background-position:-125px
  0;right:27px;}.cboxSlideshow_on
  #cboxSlideshow.hover{background-position:-150px 0;}.cboxSlideshow_off
  #cboxSlideshow{background-position:-150px
  -25px;right:27px;}.cboxSlideshow_off
  #cboxSlideshow.hover{background-position:-125px 0;}
   </style>   
  <script src="http://www.jacklmoore.com/colorbox/colorbox/jquery.colorbox.js"></script>
   
  <div id="left" class="boxfmvi main">
    <div class="main-head">
        <div class="page-title">
          <h2>Tình hình diễn đàn</h2>
        </div>
    </div>
    <div class="main-content">
            <!-- </td>
  [b]- Tìm trong Mod_News:
  Code:
  <input type="hidden" name="f" value="18"> và jQuery("#security").load("/post?f=18&mode=newtopic input[name^=auth]");
  Thay số 18 bằng số ở box thông điệp yêu thương bạn đã tạo.


  Bước 2: Vào ACP >> Display >> Portal >> Mod_recent_topics thêm phía trên cùng đoạn sau:
  Code:
  -->
  Bước 3: Vào ACP >> Display >> Templates >> Quản lý tổng thể >> Index_body tìm đoạn sau và xoá đi.
  Code:
  <div id="left" class="boxfmvi main">
    <div class="main-head">
        <div class="page-title">
          <h2>Tình hình diễn đàn</h2>
        </div>
    </div>
    <div class="main-content">
  Bước 4: Lấy emoticon:
  - Truy cập
  Code:
  http://link forum bạn/smilies.forum?mode=smilies_frame
  - Viewsource toàn bộ cho vào 1 trang html

  - Lấy cái link dẫn trang html vừa tạo thay cho
  Code:
  /h23-
  ở trong Mod_News

  -Cái link để khi gửi nó không chuyển trang sửa lại thành link forum bạn.

  - Latest topic của FMVi đã tích hợp sẵn cái ẩn những bài viết có dấu >> nên mình không hướng dẫn cái đó nữa nhé.

  Publish và thưởng thức

  Trên đây là hướng dẫn sơ bộ về cách sử dụng Mod_News để làm thông điệp yêu thương.
  Có thắc mắc gì vui lòng để lại câu hỏi của bạn ở dưới có thời gian mình sẽ giải đáp.
  Về cái style lúc nào rãnh sẽ làm thêm 1 số style nữa
  Nếu các bạn quan tâm thì qua forum mình đóng góp dùm mình 1 số bài viết là được rồi
  Cảm ơn các bạn!


  <blockquote>
  Nếu TDYT chưa được ẩn thì các bạn làm thế này:
  vào mod_recent_topics thêm đoạn này vào cuối:
  Code:
  <script type="text/javascript">
  jQuery("#recentnew li:contains('»')").remove(); 
  </script>
  Nếu phần dưới TDYT bị trắng hoặc mất bạn vào mod_new tìm va xóa code này đi
  Code:
  <div id="left" class="boxfmvi main">
    <div class="main-head">
        <div class="page-title">
          <h2>Tình hình diễn đàn</h2>
        </div>
    </div>
    <div class="main-content">
            <!-- </td>
  </blockquote>

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
 • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs


Log In